Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

LASTİKLER


Garanti Koşulları

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Şirketimiz tarafından satışı yapılan Lassa marka dış ve iç lastikler, üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Lastiğin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre malın üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 
Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışındadır.Mal, aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen en düşük diş derinliğine kadar aşınması ile lastik kullanım ömrünü tamamlamış olacağından, garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
 
Lastik sahibi, Lassa yetkili satıcısı ile anlaşmazlık olması halinde, durumu en kısa sürede şirketimize yazıyla ya da telefonla bildirmelidir.Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber yetkili Lassa bayisine getirilmesi gerekir.Lassa bayisine teslim edilen başvuru konusu lastik, Lassa Teknik Heyeti tarafından titizlikle incelenir. İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri bayimiz tarafından yapılır.
 
Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeler sırasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır.
Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere bayimize teslim edilir.
 • – Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar
 • – Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar
 • – İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar
 • – Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar
 • – Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar
 • – Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar
 • – Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları
 • – Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar
 • – Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar
 • – Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler
 • – Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar
 • – Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler Lassa garanti kapsamı dışındadır.
   

   

  Tavsiyeler

  • – Lastiklerinizin havasını en az 15 günde bir kontrol edin.
  • – Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşürmeyin.
  • – Bozuk satıhlarda yüksek hız yapmayın.
  • – Kışın diş derinliğinin 3 mm.`den az olması çekişi olumsuz etkiler.
  • – Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.
  • – Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.
  • – Uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken hava basıncını 2 PSI arttırın.
  • – Supap kapaklarını kapalı tutun.
  • – Diş derinliği 1.6 mm.`ye düşen lastikleri mutlaka değiştirin.
  • – Lastiğinizi parlatmak için petrol ürünleri içeren deterjan veya cilalar kullanmayın.
  • – Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantları kullanın.

   

  Lastik Raf Ömrü

  Binek ve hafif ticari araç lastiklerinizin raf ve bekleme ömrü hakkında farklı kaynaklardan farklı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Siz değerli müşterilerimizin bu konuda en doğru ve güncel bilgiye sahip olması adına lastiklerinizin raf ve bekleme ömrü konusunda önerilerde bulunmak istiyoruz.

  Tartışmaya genel perspektiften baktığımızda Uluslararası alanda lastik sektöründe faaliyet gösteren tüm kuruluşların bu konu üzerinde tartıştığı, ne yazık ki net ve kesin sonuçlara ulaşılamadığı görülmektedir.

  Lastikler araç altında beklenen performansı yerine getirmeleri amacı ile çeşitli kimyasal ve doğal malzemelerin, teknolojik bir süreçle bir araya getirilmesiyle üretilmektedir. Üretim işlemleri sonucunda lastiğe istenen performans parametreleri kazandırılmakta, normal ve uygun koşullarda saklanması ve kullanılması durumunda en üst seviyede performans vermesi hedeflenmektedir.

   

  Lastiğin araç altında düzgün çalışabilmesi ve kendinden beklenen performansı verebilmesi için; kullanımda iken maruz kaldığı iklim, çevre, kullanım koşulları (aracın yükleme durumu, yol koşulları, seyir hızı, lastik şişirme basıncı, doğru bakım uygulaması) ve eğer bir depoda saklanmaktaysa depolama koşulları çok büyük önem taşımaktadır.

   

  Kullanım ve depolama koşullarının çok değişken olması nedeni ile sadece lastik üretim tarihine bakarak lastik ömrü hakkında kesin bilgi vermesi doğru değildir. Lastik ömrü konusunda, Brisa A.Ş. olarak, JATMA (Japan Automobile Tyre Manufactures Association = Japon Otomobil Lastiği Üreticileri Derneği) tarafından yapılan açıklamayı takip etmekteyiz.

   

  “Binek ve hafif ticari araçlara yönelik kullanılmış veya kullanılmamış (yedek-stepne dahil) lastikler üretim tarihinden sonra on (10) yaşını doldurmuş ise, gözle görünür herhangi bir hasara veya şekil bozukluğuna sahip olmasa dahi ya da diş dibi derinliği kullanım için yeterli gözükse dahi yenileri ile değiştirilmelidir.” Lastikler satın alınırken JATMA’nın tavsiye ettiği şekilde 10 yıl ömür ve uygun saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer lastik 2 yıl önce üretilmiş ve doğru şekilde saklanmış ise, doğru kullanım ile 8 yıllık daha ömrü var demektir..

   

   

  LASTİK ETİKETİ UYGULAMASI

  Kasım 2012 itibarı ile Avrupa Birliği ile birlikte Türkiye’de de araç lastikleri için standartlaştırılmış lastik etiketi uygulamasına geçilecektir. Bu uygulamanın ülkemizde olduğu gibi zamanla Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sınırları dışına taşarak yaygınlaşması beklenmekte. Bu yeni uygulamadaki ana amacın karbon salınımı ve sera (gazı) etkisinin azaltılması, yol güvenliğinin arttırılması ve yol trafik sesinin azaltılması olduğunu söyleyebiliriz.
   
  Yeni uygulama ile 3 farklı kriterde lastik performansı değerlendirilmekte:
   
  • – Yakıt verimliliği
  • – Güvenlik (Islak zeminde yol tutuş)
  • – Ses (Dış gürültü)

   

  Yakıt Verimliliği: Lastik üzerinde yer alan benzin pompası sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma yakıt verimliliği esasına göre oluşturulmaktadır.

   

  Yuvarlanan bir lastik deforme olur ve enerjiyi boşa harcar. Bu, bir araç üzerinde etkili olan 5 direnç kuvvetinden biridir. Bu şekilde kaybedilen enerjiye ‘yuvarlanma direnci’ adı verilir ve bu direnç, alınan birim mesafe ve taşınan birim ağırlık için harcanan enerji miktarı ile ölçülür. Yuvarlanma direnci, yakıt tüketimini ve çevreyi doğrudan etkiler. Düşük yuvarlanma dirençlerinde, lastik daha az enerji harcayarak, direnç kuvvetlerine daha az katkıda bulunur, böylelikle yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltır.

   

  Kullanılan araç, hava, yol ve sürücü gibi birçok koşula göre yakıt tüketimi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Yakıt Verimliliği’nden A notu alan bir lastik ile G notu alan bir başka lastik arasında yakıt tasarrufu açısından %7,5’lik bir fark söz konusu olabilmektedir.
  Islak Zeminde Yol Tutuş: Lastik üzerinde yer alan yağmur damlaları sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma lastiğin ıslak zemindeki yol tutuş performansı esasına göre oluşturulmuştur.
  İstatiksel olarak yağışlı havaların kaza yapma oranını arttırdığı bilinmekte. Bu sebeple trafik güvenliği konusu lastik etiketine taşınırken özellikle “Islak Zeminde Fren Mesafesi” notlandırmaktadır.
  Lastiğin ıslak zemin fren mesafesi referans alınarak gerçekleştirilen bu değerlendirmede G’den (en uzun fren mesafesi) A’ya (en kısa fren mesafesi) olacak şekilde 7 ayrı derecelendirme yapılmaktadır.
  Kullanılan araç, hava veya yol gibi birçok koşula göre fren mesafesi değişiklik gösterebilmektedir. Ama tüm bunların eşit sayıldığı bir ortamda yandaki gibi Islak Zemin Performası’ndan A alan bir lastik ile G puan alan bir başka lastik arasında fren mesafesi açısından %30’luk bir avantaj söz konusu olabilmektedir.
  Dış Gürültü: Lastik üzerinde yer alan hoparlör sembolünden de anlayabileceğimiz üzere bu sınıflandırma lastiğin hareket halinde iken yol ile teması sonucu çıkardığı sesin (gürültünün) şiddetine göre oluşturulmuştur.
  Trafik gürültüsünün hem sürücü ve yayaların sağlığına hem de çevreye zararlı olduğu artık herkes tarafından bilinmekte. Trafikten kaynaklı bu ses problemini azaltabilmek amacıyla lastik etiketinde lastiklerin “Dış Gürültü” seviyelerine de yer verilmekte.
  Hoparlör sembolünün yanında görülebileceği üzere sesin şiddetini sembolize eden ses dalgası işaretleri yer alır.

   

  • – 1 Siyah Dalga: Yasal sınırın 3 dB (desibel) altında.
  • – 2 Siyah Dalga: Yasal sınırı ile 3 dB altı arasında.
  • – 3 Siyah Dalga: Yasal sınırın üstünde.